Adwokat Bożena Nowak-Zaguła we Wrocławiu

      ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu aplikacji i zdaniu egzaminu sędziowskiego – otrzymała nominację na Sędziego Sądu Rejonowego. Jako Sędzia orzekała do czasu zrzeczenia się urzędu. W związku z następnym uzyskaniem pozytywnej uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu została wpisana na listę adwokatów. Doświadczenie zdobyte w pracy orzeczniczej pozwala na prawidłową i wnikliwą ocenę sytuacji.

Slide background
Slide background

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu świadczy pomoc prawną tak na rzecz Klientów indywidualnych jak i biznesowych w ramach obsługi prawnej firm, na wszystkich etapach postępowania.

W pracy kierujemy się zasadami etyki adwokackiej dbając o dobro Klienta na wszystkich etapach prowadzonego postępowania, aż do jego zakończenia.

Prowadzona przez Kancelarię współpraca z: kancelariami na terenie całego kraju, tłumaczami przysięgłymi, kancelariami komorniczymi i biurem podatkowym pozwala na znaczne przyspieszenie i dokładne przygotowanie spraw.
+ więcej

Zakres usług

Kancelaria udziela pomocy prawnej Klientom indywidualnym, jak i biznesowym. W swojej działalności kierujemy się zasadą najwyższej staranności oraz w pełni indywidualnego podejścia do Klienta.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje pomoc w postaci:

  – reprezentowania przed wszelkimi organami, sądami, prokuraturami,
  – udzielania porad prawnych,
  – przygotowywania wszelkich pism,
  – usług w formie pomocy prawnej on-line.

Działalność Kancelarii obejmuje, przede wszystkim, prawo:

  – cywilne,
  – rodzinne,
  – pracy,
  – karne (na wszystkich etapach postępowania, tak: przygotowawczego, sądowego jak i wykonawczego).

Adwokat Bożena Nowak-Zaguła we Wrocławiu specjalizuje się również w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienie, reprezentując Klientów tak przed ubezpieczycielami jak i na etapie postępowania sądowego oraz udzielając pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń związanych z wypadkami, śmiercią najbliższych osób, chorobami zawodowymi, zniszczeniem mienia i innymi.

Kancelaria prowadzi także sprawy na etapie postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego, a stała współpraca z kancelariami komorniczymi pozwala na szybkie zaspokojenie roszczeń Klienta.
+ więcej

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu osobistego w biurze oraz za pomocą środków komunikacji na odległość: telefonu czy poczty elektronicznej.

W przypadku chęci osobistego kontaktu w siedzibie Kancelarii uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny celem ustalenia dokładnego terminu. Z uwagi na wykonywanie czynności także poza Kancelarią pozwoli to na zaoszczędzenie Państwa czasu i uniknięcie zbędnego oczekiwania.

Osoby zainteresowane pomocą mogą także skorzystać z szybkiego formularza dostępnego na stronie internetowej. Wypełniając go należy pamiętać o podaniu swoich danych, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.
+ więcej